Temiz Enerji

Temiz , Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

 Temiz enerji, enerji üretimi sırasında çok az sera gazı salımı yapan veya hiç yapmayan kaynakları içeren enerjidir. İklim değişikliği ile mücadele etmenin en etkin yollarındandır.

 Yenilenebilir enerji, ortalama bir insan ömrü süresinde doğa tarafından sürekli olarak yenilenen ve doğal süreçlerdeki mevcut enerji akışından elde edilen enerjidir. Doğrudan güneşten (termal, fotokimyasal ve fotoelektrik gibi), dolaylı olarak güneşten (rüzgar, hidroelektrik ve biyokütlede depolanan enerji gibi) veya çevrenin diğer doğal hareketlerinden ve mekanizmalarından (jeotermal ve gelgit enerjisi gibi) elde edilebilir.

 Sürdürülebilir enerji, tanımlanabilir bir süre boyunca korunabilen, öngörülebilir gelecek için sürebilecek enerji üretimidir. Sürdürülebilir enerji uygulamaları, ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam edebilecek kaynaklara dayanmalıdır. Bu kaynakların tükenmemesi veya başka bir şekilde kullanılamaz hale gelmemesi için dikkatli kullanılmalıdır. Eğer yenilenebilir kaynaklar, yenilenebileceğinden daha hızlı tüketilirse, sürdürülebilirliğini kaybederler.

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde son yıllarda kapasitesini oldukça artırmıştır. 2022 sonu itibariyle başlıca yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgâr, jeotermal ve biokütleden elde edilen elektrik enerjisi kurulu güç kapasitesi sırasıyla 9425 MW, 11396 MW, 1691 MW ve 1921 MW seviyelerine ulaşmıştır. Günümüzde, yenilenebilir enerjide üretim kapasitesini artırmak kadar Ar-Ge yaklaşımı bakış açısı ile yeni teknolojiler geliştirmek ve bu yolla temiz enerji dönüşümünü sağlamak hayati önem taşımaktadır.