Hakkımızda

 Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü (TEMEN), 28/03/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) çatısı altında Ankara’da kurulan ve temiz enerji teknolojileri alanında çalışmalar yürüten ve destekleyen bir araştırma enstitüsüdür.

 TENMAK TEMEN, temiz enerji alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve geliştirilmesini sağlamak, yenilikçi temiz enerji teknolojilerinin yaygın ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ulusal politika ve stratejilere uygun olarak gerekli bilimsel ortamı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, temiz enerji teknolojilerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, izlemek, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak ile görevlidir.

 TENMAK TEMEN’in misyonu, devletimizin, ulusumuzun ve dünyamızın ekonomisini karbondan arındırarak sürdürülebilir bir temiz enerji geleceği oluşturmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve temiz enerji hedeflerini ulusal enerji politikası ile bütünleştirmektir. Bununla beraber, enerji sektörü tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge projelerini gerçekleştirerek yaratıcı çözümler üretmek ve yol gösterici olmaktır. TENMAK TEMEN, ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında temiz enerji teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak tüm araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, üretim, test ve yerlileştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.