Araştırma Alanları

 Yakıt Hücresi Bileşenleri Geliştirme

Yakıt hücresi sistemlerinde kullanılan membranlar, katalizörler, bipolar plaka malzemeleri gibi bileşenlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

 Yakıt Hücresi Performans Testleri

Geliştirilen tek hücre ve yakıt hücre yığınlarının ömür ve performans testleri yapılmaktadır.

 Karakterizasyon

Hidrojen üretimi ve depolama malzemeleri ile yakıt hücresi bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

 Hidrojen Üretimi

Farklı hidrojen üretim süreçleri ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

 Hidrojen Depolama

Fiziksel ve kimyasal hidrojen depolama materyallerinim ve yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

 Endüstriyel Hidrojen Uygulamaları

Hidrojenin kullanıldığı çeşitli endüstriyel süreçlere yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 Modelleme

Hidrojen teknolojilerine yönelik hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile ileri düzey modelleme çalışmaları yapılmaktadır.

 Sistem Entegrasyonu

Yeşil hidrojen üretimi, hidrojen güç sistemleri gibi temiz enerji teknolojilerinin farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.