İleri Karbon Malzemelerinin Geliştirilmesi

 Ülkemizdeki grafit ve kömür yataklarının varlığı dikkate alındığında, dünyada artan grafit talebi ve farklı uygulama alanlarına yönelik olarak işlenmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle grafit kaynaklı üstün özelliklere sahip nano malzemelerin (grafen, grafen oksit, indirgenmiş grafen oksit, karbon nanotüpler) maliyeti yüksek sentez yöntemleri düşünüldüğünde, ham madde olarak yapay grafit kaynaklarından ziyade doğal grafit kaynaklarının kullanılması maliyet etkin üretim için çok önemlidir. Örneğin şu anda, sentetik grafit, bataryalardaki anot malzemeleri için baskın bir bileşendir. Bataryaların yüksek maliyetleri göz önüne alındığında, sentetik grafitlerin üretimi yerine enerji dönüşümü ve depolama cihazları için yeni doğal grafit kaynaklarının geliştirilmesi önemli bir ekonomik kazanım olacaktır.

Bu proje kapsamında, yerli kömür ve grafit sahalarından elde edilecek numunelerin grafen ve karbon nanotüp gibi karbon bazlı nanomalzemelerin üretiminde kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Bahsedilen nanomalzemelerin başarı ile sentezlenmesinin, hidrojen depolama, şarj edilebilir Li-iyon piller, güneş panelleri, dokunmatik ekranlar, kompozit malzemeler ve biyolojik sensörler gibi birçok uygulama alanına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.