Karbondioksitten Yakıt Üretimi

 Karbondioksit emisyonları ile mücadele noktasında günümüzde farklı stratejiler ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bu stratejiler, “depolama” ve “değerlendirme” şeklinde iki ana sınıf altında değerlendirilebilir. “Depolama”, karbon dioksitin tutulduktan sonra sıvılaştırılarak uygun yeraltı/deniz-okyanus tabakalarında depolanmasını kapsarken, “değerlendirme” stratejilerinde, karbon dioksit kimyasal/elektrokimyasal süreçler sonunda uygun bir enerji taşıyıcısına veya yararlı diğer malzemelere dönüştürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen projenin hedefi, termo-kimyasal katalitik yöntemleri kullanarak karbondioksitin enerji sektöründe kullanılmak üzere yakıtlara (ağırlıklı sentetik doğal gaz ve diğer hafif (<C7) hidrokarbonlara) dönüşümünü gerçekleştirmektir. Bu kapsamda, özgün katalizörlerin ve yenilikçi proseslerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.