Enerji Yoğun Sektörlerin Yeşil Dönüşümü

 Küresel enerji dönüşümü, Paris İklim Anlaşması’nın ortalama küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi seviyelerin 2 °C ile sınırlandırma ve hatta bu artışı, bu yüzyılın sonuna kadar 1,5 °C ile sınırlandırma hedeflerini tutturma çabalarının merkezinde yer almaktadır. Bu amaçla dünya geneli CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar günden güne artmaktadır. Türkiye’nin de taraf olarak yer aldığı Paris İklim Anlaşması, 6 Ekim 2021 tarihinden itibaren ülkemizde de yürürlüğe girmiştir. CO2 emisyonları çoğunlukla demir-çelik, çimento, cam, plastik, kağıt, alüminyum, madencilik gibi enerji yoğun sektörlerde ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle, geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra diğer çeşitli üretim politikalarıyla karbon emisyon oranlarını azaltmaya yönelik çözümler aramaktadır.

Bu proje kapsamında, enerji yoğun sektörlerde indirgeyici ajan olarak hâlihazırda kullanılan karbon yerine sürdürülebilir ve temiz bir alternatif sunan yeşil hidrojen kullanımının geniş kapsamlı olarak araştırılmaktadır.