Mobil Güç Sistemlerinin Hidrojenli Geliştirilmesi

  Enerji sağlayıcılarının çeşitlendirilmesi olağanüstü durumlarda enerji arz güvenliğini desteklemektedir. Bu sebeple yakıt olarak hidrojen kullanan ve atık olarak sadece su üreten hidrojen yakıt hücresi temelli sistemler geleneksel jeneratörlere temiz bir alternatif sunmaktadır. Bu amaçla, şebeke sistemlerinin işlevsiz kaldığı durumlarda ihtiyaç duyulabilecek geçici güç gereksinimlerinin karşılanması amacı ile halihazırda kullanılmakta fosil yakıtlı jeneratörlere alternatif bir güç sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.