Test ve Analiz Hizmetleri

- Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarında proje çalışmalarının yanı sıra, hidrojen ve yakıt hücreleri konularında üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektörden gelen test ve analiz taleplerinin karşılanmasına yönelik hizmetler de sunulmaktadır.

  Yakıt hücresi testleri

      Tek hücre testleri iki adet 125 W’lık test sistemlerinde,

      Tek hücre ve yığın polimer elektrolit yakıt hücresi (PEMYH) testleri iki adet 1 kW’lık test sistemlerinde,

      PEMYH yığın testleri 2 kW ve 12 kW kapasitelerindeki  test istasyonlarında gerçekleştirilmektedir.

 Analitik Ölçümler

           TEMEN Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı, yakıt hücresi ve diğer hidrojen sistemleri için yeni malzemelerin geliştirilmesinde kullanılan analitik ölçüm cihazlarına sahiptir. Bu cihazlar:

      Gaz Kromatografi (GC);

      Termal Gravimetrik ve Kalorimetrik Analiz (TGA-DSC);

      Optik Temas Açısı ve Yüzey Gerilim Ölçümü;

      Yüksek Basınç Gaz Adsorpsiyon Analizi (HPVA);

      Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Analizi.

           Bu mevcut cihazlar aşağıdaki test prosedürlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır:

      Yakıt hücrelerinde kullanılacak malzemelerinin optik temas açısı ve yüzey gerilim ölçüm cihazı ile ıslaklık ve su adsorpsiyonu karakteristiklerinin ölçülmesi;

      Yakıt hücresi malzemelerinin adsorpsiyon ve desorpsiyon ölçümleri;

      Yakıt hücresi malzemelerinin yüzey alanı ve gözeneklilik ölçümleri;

125 W ve 1 kW MEÜ Test Sistemi / 125 W and 1 kW MEA Test Station

2 kW ve 12 kW Yakıt Hücresi Test Sistemi / 2 kW ve 12 kW Fuel Cell Test Station