Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri İş Birliği Programı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından TENMAK, 14.01.2022 tarihi itibariyle Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) yürütmekte olduğu Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı’nda (PVPS) ülkemiz adına sorumlu kurum olarak tayin edilmiştir.